Quy định hoạt động

+ Giờ làm việc kho_xưởng từ 8h – 17h30 ( T2 – T7)
+ Trường hợp ngoài giờ khách hàng vui lòng liên hệ trước.
+ Kho có sẵn xe vận chuyển (từ số lượng nhỏ đến lớn) hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng.